Naprapati - Fysioterapi - Massage - Personlig Träning - Företagsvård

Behandlingar

Naprapati

En naprapatbehandling innefattar vanligtvis en grundlig undersökning för att försöka ta reda på vad som orsakar patientens besvär/ smärta.

Själva behandlingen består oftast av en kombination av vedertagna behandlingstekniker som exempelvis manipulation (när man ”knäcker” i lederna), stretching, elektromedicin, mobilisering och massage. Flera av våra naprapater använder även nålar som komplement till den övriga behandlingen.

Exempel på besvär och smärttillstånd naprapater utreder och behandlar är:

 • Rygg och- nackbesvär
 • Ischias
 • Spänningshuvudvärk
 • Tennisarm
 • Domningar och värk i armar
 • Löparknä
 • Benhinnebesvär
 • Hälsenesmärta
 • Ospecifika knäbesvär
 • Ledstelhet

Naprapaterna är Sveriges största yrkeskår inom manuell (ortopedisk) medicin. Varje år söker omkring 250.000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror på att sjukvården remitterar fler och fler, samtidigt som många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.

Naprapatens helhetstänkande och behandling ger patienten effektiv smärtlindring och bättre rörlighet, samtidigt som målet är att förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en apparatbehandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad, vilket lindrar smärta och stimulerar läkningsprocessen.

Behandlingen görs t ex vid långvariga besvär av:

 • Hälsporre
 • Tennis/golfarm
 • Hälseneproblem
 • Knä/höft problem

Läs mer på www.stotvagsbehandling.com

Hälsoundersökning

Kontakta ulf på ulf@naprapatklinik.se för mer information

 

Personlig träning och massage

kontakta Robin Åhberg för mer information