Naprapati - Fysioterapi - Massage - Personlig Träning - Företagsvård
Vi håller ständigt en dialog med Smittskydd på Region Värmland för att bedriva en trygg vård under utbrottet av covid-19.
Vi följer basala hygienrutiner och har anpassat vårt arbetssätt i enlighet med rekommendationer från Region Värmland och Folkhälsomyndigheten.