Naprapati - Fysioterapi - Ultraljudsdiagnostik - PRP - Företagsvård

Regionsavtal Naprapat

Vi naprapater på tingvalla naprapatklinik har fått avtal med regionen för att behandla ländryggsproblem. Detta innebär att du som är mellan 18-65 år med ländryggsbesvär eller bidragande orsak till detta, får 4 st behandlingar/år för regionstaxan på 200kr/behandling...

Hälsoundersökning & Företagshälsovård

Från och med 1:a januari 2016 finns det möjlighet att boka tid för hälsoundersökning samt teckna avtal för företagshälsovård hos Ulf Ackerblad. Vad ingår i en hälsoundersökning? I den allmänna undersökningen ingår Kontroll av blodfetter (lipidpanel) samt socker...