Naprapati - Fysioterapi - Ultraljudsdiagnostik - PRP - Företagsvård

Behandlingar

Naprapati

En naprapatbehandling innefattar vanligtvis en grundlig undersökning för att försöka ta reda på vad som orsakar patientens besvär/ smärta.

Själva behandlingen består oftast av en kombination av vedertagna behandlingstekniker som exempelvis manipulation (när man ”knäcker” i lederna), stretching, elektromedicin, mobilisering och massage. Flera av våra naprapater använder även nålar som komplement till den övriga behandlingen.

Läs mer om Naprapati

Fysioterapi

Fysioterapi utgör främst undersökning och behandling med syfte att bedöma, bota, förebygga eller lindra sjukdomar, främst sådana som manifesterar sig i rörelse- och stödjeorganen det vill säga muskler, leder, skelett och nerver. En fysioterapeut arbetar med att bedöma, förebygga, lindra och bota hälsoproblem på såväl organisations-, grupp- och individnivå.

Läs mer om Fysioterapi

Stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling är en apparatbehandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad, vilket lindrar smärta och stimulerar läkningsprocessen.

Behandlingen görs t ex vid långvariga besvär av:

  • Hälsporre
  • Tennis/golfarm
  • Hälseneproblem
  • Knä/höft problem

Läs mer om Stötvågsbehandling

Hälsoundersökning

Kontakta Ulf på ulf@naprapatklinik.se för mer information.