Naprapati - Fysioterapi - Ultraljudsdiagnostik - PRP - Företagsvård

Kliniken

Mänskligt bemötande – Professionell behandling

De första ledorden innebär i praktiken att vi har ett patientcentrerat förhållningssätt där Du som patient skall ges tid att uttrycka Dig angående de besvär Du har, att Du känner dig lyssnad på och tagen på allvar. De andra ledorden innebär i praktiken att vi försöker upprätthålla en hög kompetens hos vår personal. Du som patient skall kunna lita på att vi har de kunskaper och praktiska färdigheter som behövs för att hjälpa dig att bli smärtfri.

Historik

Tingvalla Naprapatklinik AB slog upp portarna 1995. Kliniken har sedan dess utvecklats med fysioterapeuter som är anslutna till Region Värmland samt ett eget Gym för rehabilitering.

Hitta hit

Adressuppgifter, telefonnummer och karta