Naprapati - Fysioterapi - Ultraljudsdiagnostik - PRP - Företagsvård

Regionsavtal Naprapat

Vi naprapater på tingvalla naprapatklinik har fått avtal med regionen för att behandla ländryggsproblem. Detta innebär att du som är mellan 18-65 år med ländryggsbesvär eller bidragande orsak till detta, får 4 st behandlingar/år för regionstaxan på 200kr/behandling...

Hälsoundersökning & Företagshälsovård

Från och med 1:a januari 2016 finns det möjlighet att boka tid för hälsoundersökning samt teckna avtal för företagshälsovård hos Ulf Ackerblad. Vad ingår i en hälsoundersökning? I den allmänna undersökningen ingår Kontroll av blodfetter (lipidpanel) samt socker...

Stötvågsbehandling

Nu kan ni boka tid för stötvågsbehandling hos Ulf Ackerblad. En stötvågsbehandling är en apparatbehandling där ljudvågor med ett givet tryck och frekvens stimulerar ytlig eller djupare liggande vävnad, vilket lindrar smärta och stimulerar läkningsprocessen....